SEO - Vaše ESO v rukávu

SEO je bezesporu jedna z nejznámějších alchymických zkratek na internetu. Je to solidní problematika či pole působnosti pro šarlatány? SEO (Search Engine Optimization) - optimalizace pro vyhledávače - ve svém nejužším významu představuje soubor aktivit majících za cíl co nejlepší umístění webových stránek v přirozených, neplacených výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů. Těmito vyhledávači jsou v českých podmínkách především Google a Seznam. Podíl obou zmíněných vyhledávačů na trhu byl dlouhou dobu vyrovnaný, v současné době však patří Googlu dvě třetiny a Seznamu jen jedna třetina.

Optimalizace pro vyhledávače se zpravidla rozděluje na dvě oblasti, na tzv. on-page faktory a off-page faktory. Jak již názvy napovídají, on-page faktory souvisí s vlastní stránkou, jejím obsahem, kódem a strukturou. Off-page faktory představují zpětné odkazy vedoucí na stránku, signály ze sociálních sítí, sílu domény a značky.

Přirovnejme to ke knize. Jste autor a máte surový text. Ten musí projít rukama redaktora a jazykovou korekturou. Kniha musí dostat tzv. ISBN. Má svou strukturu - přední a zadní obal, na konci je zpravidla obsah, většinou má nějakou předmluvu a úvodní slovo, dělí se na jednotlivé kapitoly, stránky jsou číslovány apod. Toto jsou ty on-page faktory.

To však nestačí, aby se kniha dobře prodávala, musí se o ní vědět a hlavně se musí lidem líbit. Napsali-li jste již nějakou dobrou knihu a jste známý autor, máte samozřejmě výhodu (síla značky). Tyto okolnosti již však v samotné knize neovlivníte (můžete napsat dobrou knihu, ale nikdo ji nebude chtít :-( ). To jsou tedy off-page faktory.

Můžete si knihu vydat úplně sám, nebo se spojíte s nakladatelstvím, které má s touto činností zkušenosti a ví, jak se to dělá. SEO konzultant nebo SEO agentura je tak vaším redaktorem , korektorem, rádcem a propagátorem.

Faktorů ovlivňujících vaši pozici ve vyhledávačích jsou stovky. Z dlouhodobého hlediska je nejpodstatnější jeden a to kvalitní a unikátní obsah. My neslibujeme kouzla a čáry, abyste se nějakou magií dostali na přední pozice. My sázíme na trpělivou a mravenčí práci.

Jak provádíme seo v naší firmě?

1. Analýza klíčových slov.

Klíčové slovo je fráze, kterou uživatel zadává do vyhledávače, aby našel požadovanou informaci. U firem takové klíčové slovo většinou představuje jejich činnost či službu (kadeřnictví Ostrava) nebo výrobek (nákladní automobil Tatra). Jedna věc je ta, co my si myslíme, že lidé hledají a druhá ta, co skutečně hledají. Odpověď na otázku, co hledají, jak často, jaká je konkurence na hledané slovo, dává analýza klíčových slov.

Z hlediska SEO si klíčová slova můžeme představit jako zrníčka písku, kolem kterých v perlorodce vašeho webu vznikají perly vašeho obsahu. Analýza vám přinese informace o synonymních frázích, souvisejících hledaných frázích, umožní vám udělat si celkový přehled o problematice, kategorizovat ji.

Může vám sekundárně přinést fráze, které sice souvisí s vaší činností, ale nejsou pro vás komerčně až tak zajímavé. Pokud však nabídnete obsah i na takové fráze, z návštěvníků se mohou po nějaké době stát vaši zákazníci. Toto je jedna z hlavních podstat tzv. obsahového marketingu.

Malá ukázka z analýzy klíčových slov

2. Optimalizace stránek (On-page faktory)

Náš redakční systém již byl navržen s ohledem na SEO. Podporuje hezké url, jednoduše si vytvoříte titulek stránky, nadpisy článků jsou automaticky úrovně H1, můžete vkládat ke stránkám popisky a klíčová slova (meta tagy description a keywords). Generuje automaticky soubor sitemap.xml a umožňuje editovat robots.txt. S vhodnou úpravou struktury vašeho textu vám samozřejmě ochotně pomůžeme a poradíme, případně vám tyto úpravy uděláme.

3. Katalogy a linkbuilding (Off-page faktory)

Registrace do katalogů.

Zaregistrujeme vás do předních českých katalogů. Všechny katalogy registrujeme ručně a ověřujeme, zda zápisy byly provedeny v pořádku. Žádné automatické registrace do stovek nekvalitních katalogů, které vznikly jen kvůli SEO, neprovádíme.

Linkbuilding - získávání zpětných odkazů

Vyhledávače preferují přirozeně získané odkazy. Různé systémy na získávání a výměny odkazů tak přestávají mít tolik na váze, odkazy z různých link farem mohou dokonce vašemu webu uškodit. Nějaké zpětné odkazy získáte již registrací do katalogů, my vám dáme doporučení na další kvalitní zdroje, ať již jsou to tematické weby a diskuze, blogy, slevové portály, sociální sítě ...

4. Google Analytics

Napojíme vaše stránky na Google Analytics, což je pokročilý statistický nástroj společnosti Google umožňující získávat data o návštěvnících vašich stránek. Můžete sledovat časovou osu návštěvnosti vašich stránek, chování uživatelů, na které stránky chodí nejčastěji, odkud se dostanou na váš web. S Google Analytics získáváte silný analytický nástroj, který vám umožňuje udělat si představu, co se na vašich webových stránkách děje.

Kontaktujte nás. Domluvíme se.

weby@ostravski.cz

Tel: +420 725 933 174

e-Baan Internet s.r.o.

Tovární 537/8, 709 00 Ostrava

Zásady ochrany osobních údajů

Spravovat cookies

mapa